Dit privacybeleid is opgesteld door Ontruiming Winkel en waarvan het geregistreerde adres Verrijn Stuartlaan 43 te Rijswijk (“Wij”) is toegewijd aan het beschermen en behouden van de privacy van onze bezoekers wanneer ze onze site bezoeken of elektronisch met ons communiceren.

In dit beleid wordt uiteengezet hoe we persoonlijke gegevens verwerken die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt via onze website en sociale-mediasites. We bevestigen dat we uw informatie veilig zullen bewaren en dat we volledig zullen voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming in Nederland. Lees het volgende aandachtig door om te begrijpen wat er gebeurt met persoonlijke gegevens die u ons verstrekt of die we van u verzamelen wanneer u onze sites bezoekt. Door informatie in te dienen, accepteert en stemt u in met de praktijken die in dit beleid worden beschreven.

 

 

Soorten informatie die we van u kunnen verzamelen

 

We kunnen de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken over personen die onze website en sociale-mediasites bezoeken en gebruiken:

Gegevens die u aan ons verstrekt. U kunt ons informatie over u verstrekken door formulieren in te vullen op onze website of sociale media. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u een contact-/aanvraagformulier indient. De informatie die u ons geeft, kan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer omvatten, maar is niet beperkt tot.

 

 

Hoe we de informatie die we verzamelen kunnen gebruiken

 

We gebruiken de informatie op de volgende manieren:

Gegevens die u aan ons verstrekt. We zullen deze informatie gebruiken:

om u te voorzien van informatie en/of diensten die u bij ons aanvraagt;

Om contact met u op te nemen om de gevraagde informatie te verstrekken.

 

 

Openbaarmaking van uw gegevens

 

Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt ofwel rechtstreeks naar ons gemaild of kan op een beveiligde server worden opgeslagen.

We verhuren, verkopen of delen geen persoonlijke informatie over u met andere mensen of niet-gelieerde bedrijven.

We zullen alle redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan regionale/nationale instellingen en autoriteiten, tenzij vereist door de wet of andere regelgeving.

Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

 

 

Uw rechten – toegang tot uw persoonlijke gegevens

 

U hebt het recht om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens rechtmatig worden verwerkt (“Betrokkene Toegangsrecht”). Uw toegangsrecht als onderwerp kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Elk verzoek om toegang tot een onderwerp moet schriftelijk worden ingediend bij info@ontruimingwinkel.nl. Wij zullen uw persoonsgegevens binnen de wettelijke termijnen aan u verstrekken. Om ons in staat te stellen uw persoonlijke gegevens die we hebben te traceren, moeten we mogelijk meer informatie van u vragen. Als u een klacht heeft over hoe wij uw informatie hebben gebruikt, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office (ICO).

 

 

Wijzigingen in ons privacybeleid

 

Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden gemeld. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in ons privacybeleid te zien.

 

 

Contact

 

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan info@ontruimingwinkel.nl.